Nieuws Trainersopleidingen

Opleiding HT4/TC4

In het kader van de invoering van een licentiesysteem voor trainers met ingang van 1 juli 2017, hebben wij de afgelopen jaren 3 bijzondere opleidingstrajecten HT4 georganiseerd en daarnaast was er een TC4-traject, geïnitieerd door NOC*NSF in samenwerking met andere bonden.
Ook in dat laatste traject zagen wij ambitieuze NHV-deelnemers.
Het generieke TC-traject zal ook voor komend seizoen weer worden aangeboden.

Mede naar aanleiding van de bespreking over de sportbrede TC4 hebben wij in overleg met de samenwerkingspartners (Hogeschool van Amsterdam en Landstede Zwolle) besloten om ook voor volgend cursusjaar 2017-2018 de sportbrede TC4 aan te bieden.
Vooralsnog gaan we ervan uit weer vanuit twee locaties te gaan werken: Amsterdam en Zwolle. (Indien het aantal deelnemers te gering is voor 2 groepen, zal mogelijk weer sprake zijn van 1 groep en gebruik van beide locaties voor de workshops). 

Bijgaand het voorlopige rooster voor de opleiding. Klik hier voor het rooster.

De deelnemersbijdragen voor het sportbrede gedeelte zijn:
€ 1.400,= (incl. leercoach onderwijs)
Het NHV zal ondersteunen mbt handbalspecifieke kerntaken.

Wij verzoeken jullie:
- voor 23 juni a.s. een update te geven van het aantal kandidaat-deelnemers
- de intake procedure zo snel mogelijk te plannen
- aan te geven wanneer de intake-procedure plaatsvindt (zsm graag voor 6 juli a.s.)

Vanaf 19 juni zullen wij de inschrijving openzetten.
Voor meer informatie (ook bruikbaar voor kandidaat deelnemers):
http://www.academievoorsportkader.nl/opleidingen/trainer-coach-4-opleiding#1

Heb je mogelijk belangstelling? Heb je aanvullende vragen?
Neem contact op met het NHV via opleidingen@handbal.nl